Ontspanningstherapie

Foto ontspanningstherapie

Ontspanningstherapie is een training die wordt toegepast bij algehele nervositeit, slecht kunnen ontspannen. Spanningsklachten kunnen zowel van lichamelijke als geestelijke aard zijn. Er is sprake van spanningsklachten als deze klachten verband houden met lichamelijke en/of psychische overbelasting (stress). Deze klachten worden ook wel psychosomatische klachten genoemd.

De samenhang tussen de lichamelijke klachten en de psychische overbelasting is niet altijd direct duidelijk. De lichamelijke klachten treden meestal op de voorgrond en hebben bij medisch onderzoek geen duidelijke oorzaak opgeleverd. Veelal ervaart u prikkelbaarheid, vermoeidheid en gevoelens van gespannenheid, die verband kunnen houden met bepaalde levensomstandigheden.

Ontspanningstherapie kan inhouden het aanleren van progressieve relaxatie, ademhalingstechnieken of autogene training.
Autogene training is een wetenschappelijk goed onderzochte methode. Doel is het op een systematische en gedegen wijze aanleren van ontspanning, een zeer grondige kalmering en daardoor een afbreken van innerlijke onrust en angst.
De autogene training maakt gebruik van de mogelijkheid ons onderbewuste zenuwstelsel actief te beïnvloeden, zodat via het concentratievermogen ons vegetatieve zenuwstelsel tot een nieuw evenwicht komt.

Het leren om lichamelijk meer ontspannen te zijn wil zeker niet zeggen dat er altijd sprake is van verschrikkelijke problemen in iemands leven. Alleen al een van nature druk karakter en/of een tamelijk druk of onregelmatig leven (zelfs als dit maar tijdelijk is), kan er toe leiden dat ons lichaam zich onvoldoende en niet meer uit zichzelf kan ontspannen, waardoor diverse klachten ontstaan. Soms is het dan nodig om opnieuw te leren het lichaam weer tot maximale ontspanning te brengen.

Nadat u hebt besloten om bij ons te komen om te leren ontspannen, vindt een intreegesprek plaats om te beoordelen of uw klachten op deze wijze kunnen worden opgelost.