Kaakfysiotherapie

Foto kaakfysiotherapie

Bij pijn- en dysfunctie klachten van het kaakgewricht volgt in het algemeen een multidisciplinaire benadering, waarbij de fysiotherapeut oefentherapie en voorlichting als belangrijkste therapieën hanteert.

Relatief vaak komt het kaak dysfunctie syndroom van het kaakgewricht voor, daarbij worden de volgende symptomen, of combinaties hiervan, aangetroffen:

 • pijn in het gezicht, oorpijn, hoofdpijn temporaal en e.v.t. uitstralend via jukbeenderen en/ of het gebit
 • pijn aan het achterhoofd, soms knappen of crepiteren van het gewricht bij mondopening
 • soms een beperkte mondopening, vermoeidheid van de kauwmusculatuur tijdens kauwen.

Factoren die het functioneren van het kaakgewricht beïnvloeden zijn:

 • tandenknarsen, klemmen, gewoonten bijv. studeren met de kin onder de hand
 • eenzijdig kauwen, bijv. bij verlies van gebitsdelen contralateraal
 • maar ook slechte ontspannings mogelijkheden.

Voorbeelden van occlusale stoornissen zijn:

 • te hoge vullingen
 • te hoge en/of slecht passende prothesen.

De belangrijkste psychische factor vormt stress, vaak als teken van beheersing of als een mogelijkheid van afreageren.

Indien de juiste diagnose wordt gesteld, wordt de patiënt overgedragen aan de tandarts-prothetist die in samenwerking met de fysiotherapeut de behandeling verder overneemt.

Wanneer een patiënt met de vraagstelling of indicatie kaakdysfunctiesyndroom bij de kaakfysiotherapeut komt zal deze middels eigen onderzoek trachten te komen tot een zo goed mogelijk uitgedifferentieerde diagnose.

Kaakfysiotherapie is noodzakelijk wanneer de indruk bestaat dat de klachten in relatie staan met stoornissen in het kaakgewricht, of met de kapsels en spieren rondom het kaakgewricht of de cervicale wervelkolom.

Een Kaakfysiotherapeutische behandeling kan bestaan uit::

 • voorlichting en instructie
 • inzicht geven in de ontstaanswijze en het verloop van de klachten, parafuncties en afwijkende kauwfuncties
 • oefentherapie bij afwijkende bewegingspatronen en beperkingen .